NAMA : Dra. Hj. IDA HAMIDAH, MH
NIP : 19610214.199203.2.001
TEMPAT/ TGL.LAHIR : SEI SEBESI / 14 FEBRUARI 1961
PANGKAT : PEMBINA /IV/a
JABATAN : PANITERA MUDA HUKUM
ALAMAT : PEKANBARU
EMAI@L : info@pta-pekanbaru.go.id
MOTTO : -


B.      JENJANG PENDIDIKAN FORMAL

NO

JENJANG

JURUSAN

LEMBAGA

LOKASI

TANGGAL IJAZAH & TAHUN

1. SD - SEKOLAH DASAR NEGERI   NO. 27 SEI. SEBESI 1974
2. SLTP - Madrasah Tsanawiyah TG. BATU 1979
3. SLTA - PGAN 6 TAHUN TANJUNG PINANG 1981
4. D III - IAIN PEKANBARU 1992
5. STRATA I - IAIN PEKANBARU 1998
6. STRATA II ILMU HUKUM UIR PEKANBARU 2009

C.      RIWAYAT JABATAN

NO

TAHUN

INSTANSI

JABATAN

1. 1992 PA. BANGKINANG Cpns
2. 1993 PA. BANGKINANG Pns
3. 1997 PA. PEKANBARU Panitera Pengganti
4. 2006 PTA PEKANBARU Panitera Pengganti
5. 2008 PTA PEKANBARU Panitera Muda Banding
6. 2015 s/d sekarang PTA PEKANBARU Panitera Muda Hukum